Over VST Fire Solutions

Onze werkwijze

Met onze werkwijze willen wij de branche opschudden. Dit doen wij door verandering aan te brengen in de traditionele manier van werken. Onze klanten en medewerkers staan hierin centraal. Dit doen wij zonder voorbij te gaan aan de vigerende wet- en regelgeving.

Ontwerp

Alvorens wij een sprinklerinstallatie ontwerpen zullen wij de uitgangspunten voor de installatie vastleggen in een uitgangspuntendocument (UPD). Dit UPD wordt vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijke inspectie-instelling én tevens beoordeeld door de brandweer. Hiermee waarborgen wij de veiligheid van ons systeem.

Onze tekenaars en engineers zorgen voor een passend detailontwerp waarmee gekwalificeerde monteurs uit de voeten kunnen. Zij zijn minimaal in het bezit van het diploma aankomend sprinklertechnicus en hebben jarenlang ervaring. Wij werken met het vierogenprincipe, waarbij het ontwerp getoetst wordt door een andere sprinklertechnicus of projectleider.

Installatie

Installeren doen wij efficiënt door middel van prefab. In onze eigen productiehal produceren wij onder ideale bouwomstandigheden de sprinklerinstallatie. Dit betekent dat wij voorgefabriceerde sprinklerinstallaties maken. Hierdoor wordt de tijdsduur van de installatie op locatie verkort. Naast efficiëntie in kosten en tijd betekent dit ook minder hinder op de bouwplaats.

Onderhoud

Ook bij onze onderhoudsservice staan efficiëntie en veiligheid voorop. Het onderhoudsprogramma is vastgesteld op basis van ons eigen ontwerp. Wij ontzorgen onze klanten door middel van een onderling afgestemd onderhoudsprogramma waardoor er zo min mogelijk hinder is.

Beheer

Wij bieden een 24/7 calamiteitendienst. Bij calamiteiten staan wij klaar voor onze klanten en zijn wij snel ter plaatse.

Wet- en regelgeving

Om de veiligheid van onze producten, diensten en collega’s te garanderen hanteren wij de vigerende wet – en regelgeving. Voor de normen van veiligheid van onze producten en diensten maken wij gebruik van de vigerende normen met betrekking tot brandveiligheidssystemen van sprinklerinstallaties, zoals de VAS (Voorschriften Automatische Sprinklerinstallaties). Deze normen kun je vinden op de website van de NEN. Met deze normen houden wij rekening met de regelgeving omtrent de aanleg van sprinklerinstallaties. Wij stellen per ontwerp vast of de gebruikmaking van deze normen voldoende is. Indien er aanvulling nodig is wijken we af naar de volgende normen:
• Comité Européen de Assurances (CEA), Europese verzekeringsmaatschappij • Verband der Sachversicherer (VdS), Europees keuringsinstituut • National Fire Protection Association (NFPA), Verenigde Staten • FM Global (FM), wereldwijde verzekeringsmaatschappij.

Certificering

De door ons afgeleverde sprinklerinstallaties worden voorzien van een productcertificaat op basis van het CCV-Certificatieschema ‘Leveren VBB-systemen’. 

Inspectiecertificaat

Om de veiligheid te garanderen is het van belang dat er een inspectiecertificaat aanwezig is. Om dit certificaat te ontvangen zal er eerst een inspectie uitgevoerd moeten worden. Tijdens het uitvoeren van een inspectie wordt onderzocht of ‘het object van inspectie’ voldoet aan de eisen volgens het Bouwbesluit 2012 waarbij sinds 1 januari 2015 sprinklerinstallaties moeten voorzien zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema. Het inspectiecertificaat wordt afgegeven nadat is vastgesteld dat het beveiligingsconcept juist is uitgevoerd. Dat betekent controle van de bouwkundige- en organisatorische maatregelen én een controle dat deze maatregelen zijn afgestemd op de sprinklerinstallatie.

Werken bij VST Fire Solutions

We kunnen hier een standaardpraatje houden over ‘goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris en een vast contract’. Want die dingen bieden wij zeker. Maar we vinden eigenlijk dat dat het minste is dat je van ons mag verwachten. Wij geloven heilig dat als wij je meer bieden dan dat, wij het beste in jou naar boven halen. En daar worden wij vervolgens ook weer beter van. Want we willen samen met jou groeien naar de top.